Dance Dance Dance

From the first season of Dance Dance Dance, Pivot has been in charge of the video sets. Together with the creative team from the production company Talpa, we create dance acts that you may come across in video clips by famous artists, films and musicals. 

 

The challenge for Pivot is to make the “digital décor” and that it looks like the dancers actually were in that world.  

 

Keep browsing this page to see how we work, or check out the results directly on Kijk.nl

Dance Dance Dance

Pivot is vanaf het eerste seizoen bij Dance Dance Dance de partij die de video decors maakt. Samen met het creatieve team dat Talpa bij elkaar brengt, maken we dans acts die je terug ziet in de bekenste videoclips, films en musicals.

 

De uitdaging voor Pivot is om het ‘digitale decor’ zo te maken alsof de dansers zich daadwerkelijk in die wereld bevinden.

Kijk verder op deze pagina om te zien hoe we te werk gaan of bekijk direcht de resultaten op kijk.nl

Briefing

In most cases, the original video clip also serves as the briefing for our team. We carefully look at the setting of the clip and make reference images to use later in the process.

Sketch

When the setting has become clear through the research we’ve done on the clip, we start sketching. In this phase, we design where which elements will be displayed on the screen. We use a monitor to work on a design which is 24m x 6m in size. Composition is super important here.

Production

After the sketching phase, we’re ready to start producing. We use Cinema 4D to build the 3D set. We also use the rest of the Adobe Suite to take everything in post-production to the next level.

 

               

Result

Briefing

Voor ons team is in de meeste gevallen de originele videoclip ook gelijk de briefing. We bekijken aandachtig naar de setting van de clip en maken referentie beelden om op verder te bouwen.

Schetsen

Als de setting middels het onderzoek dat we naar de clip hebben gedaan duidelijk is geworden, gaan we schetsen. In deze fase ontwerpen we waar welke elementen hoe groot op het scherm komen. We werken op een monitor op kantoor aan een ontwerp dat 24 x 6 meter groot wordt. Hierin is compositie super belangrijk.

Producing

Na de schetsfase zijn we klaar om daadwerkelijk te produceren. We gebruiken Cinema 4D om de 3d set in op te bouwen.  De rest van de Adobe Suite gebruiken om alles in post naar het volgende level te tillen.

 

             

Resultaten

Pictures